Free Joomla Templates by iPage Hosting

Usluge

  • Analiza zahteva

  • Izrada projekta IS

  • Razvoj aplikacija po zahtevima korisnika

  • Izrada web prezentacija

  • Uslužno projektovanje i razvoj aplikacija (outsourcing)

  • Održavanje aplikacija (pomoć i uputstva za rad, saveti, rešavanje problema, ispravke grešaka korisnika, unapređivanje aplikacije...)