Free Joomla Templates by iPage Hosting

Nove vrste naloga za trgovanje

Po specifikaciji Beogradske Berze u programskim modulima su implementirane nove vrste naloga:

  • IOC (Immediate Or Cancel) - Sve ili Delimično Trenutno
  • FOK (Fill Or Kill) - Sve ili Ništa Trenutno
  • ICEBERG - Nalog sa skrivenom ukupnom količinom

Nove vrste naloga su raspoložive u Profi-Trader aplikaciji, kao i u eClientTrader aplikaciji.