Free Joomla Templates by iPage Hosting

eClientTrader

eClientTrader je web aplikacija koja omogućava klijentima brokerske kuće da daju naloge za trgovanje preko interneta. Tako dati nalozi se pojavljuju u backoffice aplikaciji brokera koji ih, nakon kontrole, šalje u sistem za trgovanje Beogradske berze. Klijentu je ujedno omogućeno da u realnom vremenu prati statuse svojih naloga kao i da vidi realizacije istih. Osnovne karakteristike aplikacije su:

  • Zaštićen pristup aplikaciji
  • Nalozi za domaće i strano tržište
  • Pregled naloga sa prikazom statusa u realnom vremenu
  • Pregled realizacije naloga u realnom vremenu
  • Mogućnost štampe naloga i zaključnice
  • Pregled i štampa portfelja i liste transakcija
  • Tabla sa pregledom stanja izabranih hartija na Beogradskoj Berzi: prikaz trenutnih, maksimalnih i minimalnih cena, volumena, trenda, dubine tržišta
  • Grafikon za izabranu hartiju sa prikazom cena (otvaranja, zatvaranja, maksimalna, minimalna) i volumena po danima u nekom periodu. Prikaz običnog i proširenog pokretnog proseka (Simple and Extended Moving Average).

 

Web nalog i pregled naloga

  

Pregled portfelja i transakcija

 

Tabla

  

Grafikon