Free Joomla Templates by iPage Hosting

DataFeed

 

DataFeed je programski modul za preuzimanje podataka o trgovanju na Beogradskoj Berzi u realnom vremenu. Preuzeti podaci se čuvaju u bazi podataka i mogu se koristiti za prikaz table sa podacima o trgovanju, grafikona i za statističke analize. Datafeed se zasniva na FIX (Financial Information eXchange) protokolu.