Free Joomla Templates by iPage Hosting

Profi-Trader

Modul Profi-Trader u glavnim crtama podržava sledeće funkcije poslovanja BDD/Ovlašćene banke:

 •         Opšti podaci: brokersko-dilerska društva, banke, hartije, opštine i gradovi, berze, valute i kursevi, poslovne jedinice i zaposleni.
 •      Klijenti: opšti podaci o klijentu, ugovori, računi hartija, računi novca, pregled stanja klijenta
 •         Štampanje ugovora o otvaranju i vođenju računa hartija, ugovora o posredovanju u trgovanju, ugovora o deponovanju, izjava, priznanica itd. Ugovori mogu biti tipski ili ih korisnik može sam kreirati u Word-u pri čemu se varijabilni podaci automatski ubacuju u ugovor.
 •         Nalozi za trgovanje: unos i štampanje naloga, opoziva naloga, potvrda o datim nalozima i knjige naloga. Takođe postoji mogućnost kreiranja sopstvenih šablona naloga u Word-u.
 •         Import podataka sa berze: nalozi, zaključnice, aktivni nalozi, hartije i cene.
 •         Potvrde o primljenim nalozima i obaveštenja o realizaciji sa različitim opcijama slanja, poštom, mejlom ili direktno u web aplikaciju klijenta.
 •         Nalozi na stranim tržištima, evidencija po stranim berzama i valutama u kojima se trguje.
 •         Obaveštenja o realizaciji naloga sa različitim opcijama slanja, poštom, mejlom ili direktno u web aplikaciju klijenta.
 •         Prenos hartija sa jedne na drugu vrstu računa istog klijenta, prenos na račun drugog klijenta.
 •         Ponude za preuzimanje, nalozi za deponovanje.
 •         Formiranje naloga za knjiženje.
 •         Prikaz portfelja klijenta po računima hartija.
 •         Evidencija novčanih računa.
 •         Razni izveštaji, kako obavezni, tj. propisani pravilima poslovanja BDD (knjiga naloga, izveštaj za komisiju HOV i Narodnu banku) , tako i ostali interni izveštaji o poslovanju.
 •        Unos naloga i obrada zaključnica trezorskih zapisa, državnih obveznica i sl.
 •     Parametrizovana podešavanja u aplikaciji

 

Klijent

Nalog za trgovanje

   

Zaključnica 

Pregled stanja klijenta